Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Enginyeria Agronòmica (interuniversitari)     SegellAcreditacioAQU_MEAgronomica_

La titulació d'Enginyer Agrònom va ser creada a Espanya en 1855 pel que té una llarga tradició i acceptació social, sent considerats aquests professionals com un element clau per a la millora de la competitivitat del conjunt d'empreses del sector agroalimentari; aquesta titulació està regulada per l'Ordre CIN/325/2009.

Es tracta d'una titulació que és reconeguda en tots els països del món amb diferents denominacions i peculiaritats però amb un perfil professional comú: un tècnic superior amb capacitat per a la gestió, el projecte i la planificació d'activitats agroalimentàries i mediambientals: producció agrícola i ramadera, transformació d'aliments, disseny d'infraestructures rurals, gestió del territori, etc., tot això en un context de sistemes agraris viables ambiental i econòmicament.

La professió de l'Enginyeria Agronòmica

Els enginyers agrònoms es compten entre els professionals tècnics amb més tradició, amb un perfil reconegut arreu del món. Són dones i homes formats en les tècniques més avançades per a la gestió, el disseny, la planificació i la innovació tecnològica al medi rural, agrícola i alimentari. Preparats per a alimentar les persones i tenir cura del medi ambient, tot millorant la producció primària i l'aprofitament agrícola i ramader, la transformació industrial i la sostenibilitat mediambiental, i promovent el desenvolupament rural.

Aquest és l'únic Màster impartit a Catalunya que capacita oficialment per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom.

Sortides professionals

La demanda de professionals de l'enginyeria agronòmica és elevada, i la inserció professional al cap de sis mesos des de la finalització dels estudis ha estat en els darrers anys superior al 90%. Hi ha molts àmbits en els quals un enginyer agrònom pot desenvolupar-se professionalment:

- Empreses de productes i serveis agraris.

- Exercici lliure de la professió: projectes, consultoria, peritatges i direcció d'obres.

- Direcció d'empreses agroalimentàries.

- Direcció tècnica d'indústries agroalimentàries, explotacions agrícoles i ramaderes i infraestructures rurals.

- Administracions públiques competents en agroalimentació.

- R+D en universitats, empreses o altres organismes, sobre biotecnologia agrària, desenvolupament rural, economia agrària, enginyeria alimentària, enginyeria rural, gestió del medi ambient, producció animal i producció vegetal.

- Docència universitària i no universitària