Start od the content

Why study?

Hivernacle

El sector agroalimentari és un dels principals sectors econòmics d'Espanya, essent especialment important en el cas de Catalunya.

Cursant aquest Màster et formaràs com a tècnic per exercir la professió d’enginyer agrònom, tot incorporant les atribucions legals que van lligades amb aquesta titulació oficial.

Podràs enfortir i diferenciar la teva formació en enginyeria agronòmica, donat que tens la possibilitat de cursar estudis en simultaneïtat conjuntament amb els màsters especialitzats de les Universitats Participants:

Per què estudiar?

Estudiaràs en els quatre campus agroalimentaris de Catalunya, són els campus més ben equipats i destacats en el conjunt de les diverses escoles espanyoles dedicades a titulacions tècniques de l’àmbit agrícola-ramader-alimentari i forestal.

La recerca que realitza l'ETSEA (Universitat de Lleida) es troba entre les millors del món, segons el Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2018, que elabora la Shanghai Ranking Consultancy. En el cas de Tecnologia d'Aliments, la UdL ocupa el lloc 41 entre les 300 universitats que figuren en aquesta disciplina. Quant a Ciències Agrícoles i Ciències Veterinàries, la Universitat de Lleida situa la seva recerca en la forquilla que abasta les posicions entre la 101 i la 150.

La formació que rebràs és de qualitat, lligada a una recerca capdavantera i orientada a la pràctica professional actual. La ubicació de l'ETSEA de la UdL, de l'ESAB de la UPC, de l'EPS de UdG i l'ETSEQ de la URV properes a importants zones de producció agroalimentària permet una relació intensa amb empreses, administracions i entitats del territori, la qual cosa facilita la possibilitat de fer estades, visites, pràctiques i treballs finals de carrera en les mateixes. A més a més, podràs fer estades a l’estranger mitjançant diversos programes d’intercanvi internacional.

Agrònom de Ferro

La qualitat de vida en la ciutat de Lleida i el bon ambient que es respira en el campus de l'ETSEA et permetran gaudir d’una bona experiència personal al llarg dels teus estudis.