Top of the page
Start od the content

News

Convocat el III premi d’excel·lència al millor treball final del màster en Enginyeria Agronòmica (MENAG) corresponent al curs 2019-20.

Dotació econòmica: 2500 €

Videos

Màster Enginyeria Agronòmica (interuniversitari)

La professió que alimenta el món

Màsters de la Universitat de Lleida